Attentionträff 29/4

Välkommen på Attentionträff!
Lördagen 29/4 kl. 14.00 – 16.00 i Studiefrämjandets lokaler på Stortorget 17 i Helsingborg.

Denna eftermiddag är träffens tema ”LEVA NÄRA” då vi reflekterar och diskuterar frågor rörande ”Det egna välbefinnandet i en vardag med NPF i familjen”. Samtalen leds av Anna Marz Flodin och Inger Nilsson från föreningens styrelsen.

Samtal och erfarenhetsutbyte. Vi bjuder på fika!

Anmäl att du kommer på info@attention-helsingborg-angelholm.se. Anmälan är inte bindande men vi ser gärna att du anmäler dig så att vi har ett hum om hur många som kommer.

Varmt välkommen!