Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/ADD, Autism, Tourettes syndrom, OCD (tvångssyndrom), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

Vi arbetar för att:
  • sprida kunskap om NPF
  • skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.
  • vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser.
  • skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och för vuxna med NPF. Vi arbetar för ökad kunskap och förståelse.

Upptagningsområden för lokalföreningen Attention Helsingborg-Ängelholm innefattar följande kommuner:

Bjuv

Båstad

Helsingborg

Höganäs

Klippan

Perstorp

Åstorp

Ängelholm

Örkelljunga

För tillfället är tyvärr endast Helsingborg, Ängelholm samt Höganäs representerad i styrelsen. Sedan pandemin utförs alla styrelsemöten digitalt. Detta ser vi som en möjlighet till att öppna upp för styrelseledamöter spridda över ett större geografiskt område. Hör av dig om du är intresserad av att bli aktiv och engagera dig!